U5MW0180 Pompa apa

550,00lei

Zastosowanie
Landini:

5860,      
5860,         
Globus 55,          
Rex 60,          
Vigneti 60V, Vigneti 65V
Nr.katalogowy:
U5MW0180
Typ silnika:
903.27 – Perkins
AD3.152 – Perkins
1004.40 – Perkins
1004.40T – Perkins
1004.42 – Perkins
903.27 – Perkins
903.27T – Perkins

Last updated on 22/02/2022 12:09
Categorie: